tel: 511 669 968 / e-mail: mariusz.wiewiorski@gmail.com

WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski

WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski

O Firmie

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, która zrealizowała juz wiele prac potrzebujących profesjonalnego wykonania robót w oferowanym przez nas zakresie usług.

Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem instalacji i sieci sanitarnych. Dzięki kadrze składającej się z wykwalikowanych inżynierów uprawnionych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w branży. Pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązania w najkorzystniejszej dla Ciebie cenie i w możliwie szybkim czasie. Zapraszamy do współpracy.

Bogate doświadczenie, kompetencje, terminowość i odpowiedzialność to główne atuty firmy.

Wykonujemy zlecenia dla inwestorów z sektora prywatnego, publicznego, jak również dla klientów indywidualnych.

Naszą dewizą jest gwarancja wykonywania prac w terminie, dbałość o szczegóły, bezpieczeństwo i jakość wykonywanych pracy.

Zapraszamy do kontaktu oraz wysyłania zapytań ofertowych.

Oferta


Wykonujemy usługi w zakresie

  • wykonywania kompletnych projektów koncepcyjnych, technicznych, budowlanych i wykonawczych sieci, przyłączy i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych z doborem właściwych urządzeń
  • wykonywanie modelów hydrodynamicznych dla kanalizacji deszczowej w programie EPA SWMM 5
  • wykonywania operatów wodnoprawnych 
  • sprawdzania projektów budowlanych i pełnienia nadzoru autorskiego
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy, remontu, przebudowy sieci, przyłączy i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
  • okresowych kontroli technicznych budynku
  • kosztorysowanie projektów branży sanitarnej

Oraz w nadchodzacym roku planuję rozpocząć wykonawstwo głównie:

  • przyłącza wodno – kanlaizacyjne i gazowe
  • instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania w budynkach

Realizacje

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o średnicach od DN110 do DN315 wraz przepompownią ścieków DN1500 o wydajności Q=5,8l/s dla potrzeb odprowadzenia ścieków z budynków użyteczności publicznej w ramach tematu „Podstawowa infrastruktura Parku Miejskiego” w miejscowości Dobczyce, woj. Małopolskie

2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 szt przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych DN160 i ciśnieniowego DN40 wraz z podpodłogową przepompownią ścieków dla potrzeb odprowadzenia ścieków z 6-ciu budynków użyteczności publicznej w ramach tematu „Infrastruktura turystyczna w Strefie Zarabie I i Zarabie II” w miejscowości Gdów, woj. Małopolskie

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej DN800 i DN500 dla odwodnienia projektowanego hodnika i jezdni drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce, woj. małopolskie o łącznej długości ok. 600m wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę 1-go wylotu kanalizacyjnego DN800 i odprowadzenie wód deszczowych do potoku Młynówka

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej DN500 dla odwodnienia projektowanego chodnika i jezdni drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Mikluszowice - Dziewin, woj. małopolskie o łącznej długości ok. 600m wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę 3-ech wylotów kanalizacyjnych 2-óch DN500 i 1-go DN200 i odprowadzenie wód deszczowych do rowów przydrożnych

5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej DN400 i DN315 dla odwodnienia projektowanego chodnika i jezdni drogi powiatowej w miejscowości Kłaj, woj. małopolskie o łącznej długości ok. 630m wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę 2-óch wylotów kanalizacyjnych DN250 i odprowadzenie wód deszczowych do rowów przydrożnych

6) Kanalizacja deszczowa z rur PVC i PEHD Ø200-Ø700 o łącznej długości L=6000m, dla przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowościach Żarki i Myszków

7) Kanalizacja deszczowa z rur PVC i PEHD Ø200-Ø315 o łącznej długości L=500m w miejscowości Strzelce Opolskie

8) Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej dla lotniska w miejscowości Łask

9) Opacowanie dokumentacji projektowej dla 12 szt. projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla Urzędu Miejskiego w ZawierciuReferencje


 Kanalizacja deszczowa GreenlandingKanalizacja sanitarna GreenlandingPrzyłącza KS UM Zawiercie